Alanya'da gezilecek yerler - KARGI HAN

KARGI HAN Hakkında


Alanya, Selçuklular hakimiyetine girdiğinden beri birçok han, kervansaray, kale gibi önemli yapılar inşa ettirmiştir. Ticaret yollarının güvenliğini sağlamak amacı ile inşa ettirdiği kervansaraylar, hanlar vardır. Fakat Kargı Han bunlardan biraz başkadır.
Kargı Han Alanya’nın batısında yer almaktadır. Kargı çayının kuzeyinde yer alan bu hanı diğerlerinden farklı kılan ise bir kitabesinin olmaması. Bu nedenle kimin yaptırdığı hakkında pek bir bilgi sahibi olmadığımız Kargı Han’ın II.Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından yaptırıldığı rivayet edilmekte.
Han, İç Anadolu bölgesini Akdeniz bölgesine bağlayan eski ticaret yolunun üzerinde yer almaktadır. Hanın yapısına baktığımızda; kalın beden duvarları ile çevrili, kuzeyde doğu-batı doğrultusunda kapalı bir dikdörtgen bölüm, güneyde ise kare şeklinde açık bir avlu etrafında açık kapalı hücreler yer almaktadır. Kapalı bölüm ve avlunun batısındaki hücreler iki kısma ayrılır. Güney beden duvarı ortasında yer alan taç kapı avluya açılır. Tüm bu mimari yapıya baktığımızda elimizde bir kitabesi ve dolayısı ile kimin yaptığının yer aldığı bir bilgi olmasa da kullanılan tekniklerden Selçuklular döneminde inşa edildiği söylenebilmektedir.
Kargı Han, bir kitabesi bulunmaması ve Selçuklu döneminde yapıldığı rivayet edilmesi sebebi ile gezginler tarafından merak edilen yapılardandır. Alanya merkez otelleri misafirleri, özellikle de gezginler bu yapıyı en çok ziyaret edenlerdir denilebilir. Çünkü mimari yapıya bakıldığında hangi dönemde yaptırıldığı kolayca tahmin edilebilir. Bu nedenle tarihi yapılara meraklı olanlar tarafından sıklıkla ziyaret edilmektedir.